poniedziałek, 31 lipca 2017

O Kościele i o "trój jedyności" Boga

Ja wierzę w to że Jedynym Autentycznym Kościołem założonym przez Chrystusa, przy udziale Piotra jest Kościół Rzymsko- Katolicki. Jeżeli chodzi o inne wyznania Chrześcijańskie wywodzące się z  tego Kościoła zapoczątkowane w Kościele Katolickim  "urodziły się przez ludzi którzy byli w tym Kościele Rzymsko-Katolickim" ale skoro to ludzie będącymi wpierw w tym Kościele " je zrodzili" mógłbym uznać  że zrodzili "coś" swojego, opartego na Kościele Katolickim to sam ten fakt, w mojej opinii pozbawia te Kościoły autentyczności. Oczywiście to jest moja osobista opinia.

A sama moja postawa wobec ludzi którzy nalezą do innych Kościolów jest obojętna.
Może powinien zacząć walczyć z  Nauką innych denominacji Kościoła Katolickiego skoro nauka wielu z tych wspólnot lub Kościołów w dużej mierze opiera się na "zwalczaniu" Kościoła Katolickiego. Ale taka postawa zwalczania siebie nawzajem,  byłaby anty Chrześcijańska, typu oko za oko, a więc tak o to - jestem sobie w tej społeczności, w tym Kościele który opluwany jest między innymi przez ludzi którzy nie chodzą do Kościoła, i miedzy innymi przez ludzi którzy są w tych innych odłamach.

A skoro jestem w tym  Kościele to w tym wpisie napiszę o rzeczach których nie jestem wstanie zrozumieć w Kościele Katolickim i z nimi się nie zgadzam.
 Sam Kościół Katolicki w sobie jest to cudowny, piękne miejsce w którym ludzie "jakby spotykali się na ostatniej wieczerzy" i żywią się prawdziwym pokarmem, czyli Ciałem Chrystusa wydanym za Okup, na przebłaganie grzechów.

Przy czym, nie którzy blednie interpretują spożywanie Ciała Chrystusa w Kościele Katolickim.
Gdyż spożywanie Ciała Chrystusa czyli przyjmowanie Eucharystii nie jest spożywaniem ofiary składanej na ołtarzu na przebłaganie grzechów tylko jest spożywaniem Ofiary czyli Ciała Chrystusa dla upamiętnia Ofiary która dokonała się na Golgocie.  A więc Kościół Rzymsko Katolicki jest w mojej opinii - zmaterializowaniem  się słów Jezusa Chrystusa czyńcie to na moją pamiątkę.

Oczywiście jak pisałem ten wpis to wpadł mi pomysł na taką definicje aby  mniej więcej bardziej przybliżyć czytelnikom to co tutaj próbuje przekazać w tym wpisie.

Ale w  tej społeczności Katolickiej byli i są różni ludzie. I tacy ludzie  niestety czesto zostają wynoszeni na Ołtarze i są to ludzie którzy dorzucają swoje  własne cegły w budowaniu tej społeczności. I te ich własne cegły powodują często niszczenie jej.

Podejrzewam że stąd w Kościele Katolickim spotykam się z rzeczami którymi się nie zgadzam. I które mnie irytują. I uważam że są herezjami. A mianowicie jedną z takich rzeczy która mnie irytuję i nie zgadzam się jest  zdefiniowanie przez ludzi  Boga jako "Bóg W Trójcy Świętej Jedyny".

Jak słyszę takie określenie,  i widzę to jak nie którzy tak bardzo wierzą w takiego Boga czyli Boga w Trójcy Świętej Jedynego mam ochotę zadać im  pytanie, które brzmiały by tak

Skoro wierzysz w Boga w Trójcy Świętej Jedynego, to czy Trójca Święta jest Jedynym Bogiem?

I tutaj pojawia się zaprzeczenie no bo chyba jest różnica miedzy Bogiem w Trójcy Świętej Jedynym a Bogiem który jest po prostu Trójcą Świętą.  Jak widać wielu ludzi samych sobie zaprzecza.

Są litanie w których wypowiadane jest w modlitwie Trójco Święta Jedyny Boże zmiłuj się nad Nami,
i taką litanie prowadzi ksiądz który na na tej samej Mszy w kazaniu mówi o Bogu w Trójcy Świętej Jedynym. To w końcu w jakiego Boga taki ksiądz wierzy?

 W Boga który jest Trójcą Święta? czy w Boga który jest w Trójcy Świętej? I Trójce
Świętą pozbawia Boskości bo według Niego Bóg jest Trójcy Świętej. A nie jest Trójcą Świętą.
A skoro tak,  to czemu modli się litanią w której padają słowa Trójco Święta Jedyny Boże.
Skoro według Niego - Bóg jest w Trójcy Świętej Jedyny?

Ale na szczęście zanim powstały niestety takie skomplikowane terminologie, definiujące "rożnych bogów" wprowadzające niektórych w błędy skoro definiują to jaki jest Bóg i (niestety zostały zatwierdzone przez Kościół) to w III wieku (albo wcześniej albo później ale coś około III wieku bo daty nie pamiętam), zanim powstały odłamy, denominacje i różne skomplikowane formuły teologiczne - została zatwierdzona przez Kościół Katolicki Wersja Credo - czyli Wyznanie Wiary, tak to jest te wyznanie Wiary z III wieku które się wyznaje podczas każdej Mszy Świętej.
Te wyznanie idealnie definiuje Boga. I o to fragment:

"Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, Światłość ze Światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Zrodzony a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało (...)
 (...) Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi. Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę który mówił przez Proroków. Wierzę w jeden, Święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. I oczekuję wskrzeszenia umarłych. I życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen.

Na szczęście spośród przeplatania wykluczającym siebie samych pojęć i rożnych rzeczy w Kościele i wprowadzonych zmian i rożnych "heretyckich kultów"  lub pojęć które same sobą się zaprzeczają. istnieje to wyznanie Credo które jest podstawią Katolicyzmu i na szczęście nie zmienione zanim dopuszczono do niszczenia Wiary- powiedziałbym nie którymi terminami teologicznymi.
I rożnym postrzeganiem Boga przez różnych poszczególnych ludzi.

Ja będąc w Kościele sprzeciwiam się np: teologi trynitarnej czyli według mnie bałwochwalczą, heretycką Wiarą w Boga Trój-jedynego który  według niej - jest 3 Razy Jedyny. A opieram się w dużej mierze wyłącznie na Credo.

Według teologi trynitarnej, którą odrzucam,  mam wierzyć w Trój-jedynego Boga?
Czyli Bóg Jedyny według tej teologii jest 3-krotnie Jedyny?

Mam wierzyć w Boga? który jest 3 razy Jedyny?
to jak chce się modlić do Boga to mam 3 razy się modlić? skoro jest 3 razy Jedyny?
aby nie pominąć żadnego  Boga Jedynego ? Skoro według teologi trynitarnej Bóg jest Trój-jedyny.

W tym samym zagadnieniu teologicznym jest zawarta inne postrzeganie Boga które
zaprzecza wyżej napisanemu zagadnieniu a mianowicie:

Bóg w Trójcy Świętej Jedyny  czyli Bóg jest w Trójcy Świętej Jedyny?
Czyli Trójca Święta nie jest Bogiem skoro w Niej umieszczony jest Bóg?
No chyba że wyznawcy Boga w Trójcy Świętej Jedynego wierzą w takiego  Boga
 - Boga umieszcza się w Trójcy Świętej i oddaje się temu Bogu umieszczonemu W Trójcy Świętej Jedynej cześć.

A może prawda jest taka że Trzy Odrębne Osoby Boskie to Jedyny Bóg? I żaden Bóg umieszczony  w Trzech Osobach Boskich nie istnieje, bo Te Trzy Odrębne Osoby są Jedynym Bogiem?
I nie ma Boga w Trójcy Świętej Jedynego?

Dlatego dla ludzi którzy poszukują wciąż Boga albo szukają drogi do Nieba, stworzyłem
własną "formułę" w jakiś sposób definiującą Boga ale opartą w dużej mierze na teologi sprzed III wieku, przynajmniej tak doczytałem.
Jeden Bóg - Jedna Natura, Trzy Odrębne Osoby Boskie.

Jestem przekonany że właśnie takie definiowanie Boga, chociaż nie znam się na teologi ale na pewno nie wprowadza w błąd i jest prawdziwe. I  pomaga w poszukiwaniu drogi do Nieba.

Warto mieć je na uwadze i należało by odrzucić Trój-jedyność Boga, lub "Boga w Trój jedynym Bogu, skoro Ci sami ludzie uważają że Trójca Święta jest Jedynym Bogiem.

I przyjąć :
Jeden Bóg - Jedna Natura, Trzy Odrębne Osoby Boskie.

Czyżby Wiara Katolicki nie powinna być wiarą w Jedynego Boga, a nie wiarą w "boga sformowanego przez skomplikowane pojęcia w których się Trój-dzieli Boga lub Boga umieszcza się w Trójcy Świętej  i inne podobne?

Myślę że ważnym krokiem w poszukiwaniu drogi do Nieba jest pozbawienie siebie samego mądrości-   wprowadzonych przez ludzi którzy do Kościoła wprowadzili niektóre teologiczne formuły  które same sobie zaprzeczają. I zamiast definiować Boga w prosty sposób ale zrozumiały dosyć dla człowieka, i moim zdaniem wprowadzają w skomplikowane sposoby postrzegania Boga w których najwidoczniej ludzie nawet nie rozumieją, skoro dopuszczają do Siebie zaprzeczenie w jednym zdefiniowaniu Boga. I najwidoczniej "oddają różnym bogom cześć" a przecież istnieje tylko Jeden Bóg.

Takie duże różnice między postrzeganiem Boga  jeżeli wpierw definiuję się Go jako Trój-jedynego a potem Boga umieszcza w Trójcy Świętej Jedynym - Bóg w Trójcy Świętej Jedynym a potem Jedynego Boga nazywa się Trójcą Świętą? moim zdaniem wprowadzają zamęt.

I nie pozwolę sobie na to aby moje postrzeganie Boga miało zależeć od tego, w jaki sposób dany ksiądz w danym momencie definiuje Boga. Dlatego warto zapamiętać tą formułę Jeden Bóg - Jedna Natura, Trzy Odrębne Osoby.

Gdyż jak widać  Wiara w Jednego Boga w trzech odrębnych Osobach
nie wystarczyła teologom na przestrzeni wieków, i zdefiniowali różnie Boga, jak widać wprowadzając zamęt.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz